Tag: koscian

Publikacje

Cechy sporządzania sprawozdań finansowych sporządzonych według polskich zasad rachunkowości

Opublikował:

W dzisiejszych czasach coraz mniej uwagi przywiązuje się do raportów rocznych Spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych, co ma też swoje uzasadnienie w pewnych właściwościach samego …