Onkolog Pediatra Tomasz Klekawka

MedycynaUsługi

Opublikował:

Onkologia dziecięca jest szczególnie trudną dziedziną medycyny. Wymaga ona ogromnej wiedzy ale również umiejętnego podejścia do dzieci, radzenia sobie z ich stresem a również i stresem ich rodziców. Skuteczność terapii bowiem w dużej mierze zależy od tego jakie jest nastawienie małego pacjenta oraz jego rodziny. Ogromnym uznaniem w medycznym świecie cieszy się onkolog pediatra dr. Tomasz Klekawka.

Jest on specjalistą onkologii i hematologii dziecięcej. W zakres jego działania wchodzą choroby wieku dziecięcego, opieka nad dziećmi zdrowymi, szczepienia, choroby nowotworowe, choroby krwi. Warto więc zapisać się na konsultacje, gdy u dziecka występuje nieprawidłowość morfologii krwi, niedokrwistość wieku dziecięcego, małopłytkowość, leukopenie/Agranulocytozy, powiększenie węzłów chłonnych, zespół mielodysplastycny, zespół mieloproliferacyjny,  lub gdy zdiagnozowano u dziecka białaczkę, chłoniaka nieziarnicznego, chłoniaka Hodgkina, guzy lite wieku dziecięcego : neuroblastoma, nephroblastoma, mięsaki tkanek miękkich, mięsak kościopochodny, guzy z pierwotnych komórek płciowych, inne guzy lite wieku dziecięcego.

Doktor Tomasz Klekawka na co dzień pracuje w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii UJ CM w Krakowie. Odbył półroczny staż kliniczny w zakresie onkologii dziecięcej w Szpitalu św. Anny w Wiedniu. Dwukrotnie był również stypendystą fundacji AAF, co przełożyło się na możliwość uczestniczenia w specjalistycznym szkoleniu międzynarodowym w Salzburgu z zakresu onkologii dziecięcej. Jest on również członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej jak również jego Europejskiego odpowiednika.Komentarze są wyłączone.